Аялал Жуулчлалын

Тогтвортой Хөгжлийн Төв

Тогтвортой хөгжлийн төлөө хамтдаа

Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв

Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төвийн үндсэн зорилго нь Монгол орны аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийн үндсэн нөөц болох үзэсгэлэнт, хөндөгдөөгүй байгаль, түүх, соёлын өв дурсгал, нүүдэлчин амьдралын хэв маяг, уламжлалт зан заншлын харилцан баяжигдсан үнэт зүйлс бүхий бүтээгдэхүүнийг аялал жуулчлалын салбарт зохистой бодлогоор төлөвлөн ашиглаж, тогтвортойгоор хөгжүүлж хойч ирээдүйдээ өвлүүлэх явдалд хувь нэмрээ оруулах явдал юм.

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүд

Бид үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлүүдийн дагуу маш олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2007 оноос хойш аялал жуулчлалтай холбоотой төслүүдийг хэрэгжүүлж, хэрэгцээтэй сургалт семинаруудыг зохион байгуулж ирсэн

Д. Гансүх

Тэргүүн

Д.Гантөмөр

УЗ гишүүн

Д.Алтанбагана

УЗ гишүүн

Иэн Винстэн

УЗ гишүүн

Г.Хайсандай

УЗ гишүүн

Ч.Мөнхжаргал

УЗ гишүүн

Брайн Ватмоу

УЗ гишүүн

Шинэ гишүүд

Б.Мөнхбадрал

УЗ гишүүн

976-11-354662

976-11-354663

©2020  by STDC, Mongolia